Bergen, se Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.