Kina har vokst til å bli verdens overlegent største fiskerinasjon med en fangst på totalt 47 mill. tonn (2003) marine produkter; ca 1/3 av verdens samlede fangster. 57 % av totalfangstene er fra havet mens 43 % fanges i ferskvann. I totalfangsten inngår 10 mill tonn saltvannsfisk og 18 mill tonn ferskvannsfisk. Utenfor kysten er det et rikt fiske, spesielt i Øst-Kinahavet og i Gulehavet. Den største fiskebanken ligger utenfor øygruppen Zhoushan i Zhejiang, sør for munningen av Chang Jiang. De nordlige farvannene er rike på torsk, lenger sør er tropefisk viktigst. Det er videre en stor produksjon av krepsdyr, muslinger, østers, sjøsnegler, skilpadder og forskjellige tangarter. De største fiskehavnene er (fra nord til sør) Dalian, Yantai, Qingdao, Shanghai og Guangzhou. Ferskvannsfisket er konsentrert til de midtre og nedre delene av Chang Jiangs, Perleelvens (Zhu Jiangs) deltaområde, de nedre delene av Liao Hes elvebekken og i de midtre og nedre delene av Huang Hes løp og deltaområde. Landets egne forskningsinstitutter har bidratt til at Kina i dag er en av verdens ledende havbruksnasjoner. Oppdrettsnæringen produserer 47 % av totalfangstene i saltvann og 88 % av fangstene i ferskvann. Det viktigste oppdrettsområdene ligger sør for Chang Jiang hvor både topografien og klimaet er gunstig, samt rundt storbyene i nord.