Fiskå, industristrøk i Kristiansand, ved fjorden ca. 8 km sørvest for bysenteret. Her ligger blant annet Elkem Carbon som produserer elektrodemasse og andre spesialiserte karbonprodukter til den metallurgiske industrien. Fra 2009 er virksomheten utvidet med produksjon av solcellesilisium gjennom selskapet Elkem Solar.