Firewire, standard for høyhastighets dataoverføringsforbindelse. Den offisielle betegnelsen på standarden er IEEE 1394. Firewire-standarden er utviklet gjennom et samarbeid mellom Apple og Texas Instruments, og først og fremst tenkt til anvendelser innen multimedia, blant annet for å koble sammen datamaskin og videoutstyr.