Fioretti di san Francesco, (dvs. 'den hellige Frans' små blomster'), italiensk oversettelse av et latinsk dikt. Originalen kjennes ikke, den italienske versjon er blitt til i Toscana på slutten av 1200-tallet. Diktet er en samling legender om Frans av Assisi og de første fransiskanere. Norsk oversettelse ved Eiliv Skard: F.; heilagsogur um Frans frå Assisi (1930).