Finnsåstunnelen er en tunnel på fylkesvei 53 ved Årdalsfjorden i Årdal, Sogn og Fjordane. Tunnelen er 2412 meter lang.