Finnbråtan, tettsted i Eidsvoll kommune, Akershus, like øst for tettstedet Eidsvoll (Sundet). Boligområde.