Finn Jebsen, norsk næringslivsleder; siviløkonom. Ansatt i Orkla-konsernet 1980, hvor han satt i hovedledelsen fra 1984. Ansvarlig for merkevarevirksomheten 1994–2001, konsernsjef 2001–05.