Finn Hødnebø, født i Søndeled, norsk filolog. Cand.philol. 1948. Styrer for Gammelnorsk Ordboksverk fra 1949, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og leder av avdelingen for gammelnorsk og mellomnorsk ved Norsk leksikografisk institutt sst. 1972–87. Norsk redaktør av Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 1955–78 (bd. 1–22, 1956–78). Redaktør av Corpus Codicum Norvegicorum Medii Aevi (faksimile-utgaver av norrøne tekster). Stod for nyutgaven av Norges kongesagaer 1–4 (1979).