Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Finnøy, kommune i Rogaland fylke bestående av en rekke øyer i Boknafjorden, ytterst i Ryfylke, fra og med Sjernarøyane og vestre og nordre del av Ombo i nord og Søndre Søndre Talgje og Fogn i sør. Største øyer er Ombo (37 av i alt 58 km2 tilhører Finnøy), den egentlige Finnøy (25 km2) og Fogn (10 km2).

Finnøy kommune ble opprettet i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. En mindre del av kommunen ble overført til Rennesøy i 1918. Finnøy fikk sine nåværende grenser i 1965 ved at den tidligere kommunen Sjernarøy ble overført. Samtidig ble Jelsas del av Ombo (unntatt Buer-gårdene) lagt til, likeledes øyene Halsnøy, Bokn og Byre i den tidligere Fister kommune.

Finnøy, Stavanger og Rennesøy har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen er for det meste omdannede kambrosiluriske skifere, dels grønnskifer (omdannede skifer- og lavabergarter), som tiljører Kaledonidene.

Skifre forvitrer lett og gir god dyrkingsjord. Jorden ligger i søkk mellom lyng- eller skogkledde knauser. Skogen er stort sett løvskog med en del plantet gran. På Ombo naturlig furuskog. De store øyene når stort sett opp i 120–170 moh., Halsne (Halsnøy) 214 moh. og Ombo 513 moh. (Bandåsen).

Av kommunens i alt 157 øyer er 16 bosatt; 58 prosent av kommunens innbyggere bodde i 2014 på selve Finnøy, 12 prosent på Fogn, kommunens nest største øy. For øvrig er befolkningen jevnt fordelt på de større øyene.

I administrasjonssenteret Judaberg, som er kommunens eneste tettsted (675 innbyggere i 2013), bor 22 prosent av befolkningen. Dette gir Finnøy den laveste tettstedsandelen blant kommunene i Rogaland utenom Utsira, som ikke har tettsteder.

Finnøy har i årene etter krigen jevnt over hatt et relativt stabilt folketall, men det har etter åpningen av Finnfast, Finnøys fastlandsforbindelse, vist vekst, i tiårsperioden 2004–14 med gjennomsnittlig 0,9 prosent årlig mot 1,7 prosent i Rogaland fylke i samme periode.

Primærnæringene er viktigste næringsvei med 29 prosent av arbeidsplassene i kommunen. Dette er den største andel i denne næringen blant kommunene i Rogaland.

Kommunen er spesielt kjent for sin grønnsakdyrking under glass (over 100 000 m2 veksthusareal). Finnøy er den betydeligste tomatproduserende kommunen i landet med 37 prosent av landets samlede tomatareal under glass (1999). Ellers er Finnøy blant de fremste frukt- og bærbygdene i Rogaland (særlig epler, pærer og solbær). Også husdyrholdet er av stor betydning, særlig storfeholdet. Dertil holdes det atskillig høns, svin og sau.

En del fiske, stort sett hjemmefiske. Viktigst er fiske etter makrell. Flere fiskeoppdrettsanlegg. Industrien er beskjeden med 6 prosent av kommunens arbeidsplasser, 19 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. En stor del av industrien er knyttet til jordbruket (næringsmiddelindustri, gummi-, plast- og mineralsk industri og maskinindustri).

Øyene er yndet ferieområde med flere hundre hytter.

Hurtigbåtrute til Stavanger/Nedstrand/Sauda. Øyene Finnøy og Søndre Talgje har fra 2009 fastlandsforbindelse ved undersjøiske tunneler til Rennesøy (Finnfast; Fv. 519) hvorfra broer og tunneler til fastlandet i Randaberg nord for Stavanger (Rennfast på E 39).

Det er gjort mange funn fra forhistorisk tid, blant annet 10 600 år gamle benrester av isbjørn. I middelalderen var gårdene Hesby på Finnøy og Gard på Søndre Talgje sete for mektige lendmannsætter. Kommunen har to middelalderkirker i romansk stil i stein, Hesby (Finnøy) kirke, og Talgje kirke, begge trolig fra midten av 1100-tallet. Sjernarøy kirke på Kyrkjøy, renessansekirke i tømmer fra 1636.

På prestegården på Finnøy ble matematikeren Niels Henrik Abel født 1802. Forfatteren Alfred Hauge ble født på Kyrkjøy 1915; minnesmerke ved Sjernarøy kirke.

Finnøy hører til Sør-Vest politidistrikt, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Ryfylke regionråd sammen med ForsandHjelmelandSaudaStrand og Suldal.

Finnøy kommune svarer til de tre soknene Hesby, Sjernarøy og Talgje i Tungenes prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Finnøy til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en sølv vinget pil på skrå oppover mot en blå bakgrunn; hentet fra Hestbø- eller Hesbyættens stamvåpen.

Navnet er antagelig sammensatt av mannsnavnet Finni og øy.

  • Bjørkvik, Halvard: Finnøy: gard og ætt, 1993–2006, 5 b., Finn boken
  • Finnøy herad i hundre år 1837–1937, 1937, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

24. februar 2009 skrev Jonas Jørstad

Er overflytta frå Søre Ryfylke prosti til Tungenes prosti, for nokre år sidan.Er overflytta frå Ryfylke tingrett til Stavanger tingrett nå nylig.Namneformen "Søndre Talgje" er kanskje litt tung. Eg vil føreslå "Sør-Talgje" - men påtroppande fagansvarlig for Finnøy bur på den øya, så dette har han greie på.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.