Finansnæringens autorisasjonsordninger

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) er finansnæringens felles tiltak for å sikre god rådgivning til forbrukerne gjennom å sette standarder for kompetanse, etikk og kommunikasjon. FinAut forvalter bransjenormen «God skikk». Organisasjonen ble etablert i 2009 og var opprinnelig sekretariat for Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere (AFR). I 2014 ble FinAut paraplyorganisasjon for finansnæringens autorisasjon- og godkjenningsordninger. FinAut eies av Finans Norge og Verdipapirfondenes forening.

Formål

Formålet med autorisasjonsordningene er å sikre kvalitet i finansiell rådgivning og salg til forbrukere ved å dokumentere kompetansen i bank-, forsikring- og investeringsvirksomheter. Dette gjøres ved å sette standarder for kompetanse innenfor alle fagområder der lovverket stiller krav til det samt innenfor fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig. FinAut påser at bransjestandardem God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling etterleves uavhengig av om rådgivningen gis av finansvirksomhetens ansatte eller i digitale kundeløsninger.

EUs verdipapirmarkedsdirektiv (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID), som trådte i kraft i 2007, var en viktig årsak til etableringen av autorisasjonsordningene. Verdipapirmarkedsdirektivet økte investorbeskyttelsen ved å stille strenge krav til god forretningsskikk til foretak som tilbyr investortjenester til forbrukere. En felles autorisasjonsordning for hele næringen ble etablert fordi den ville være forpliktende for medlemsbedriftene og gi legitimitet overfor kunder og politiske myndigheter. Autorisasjonsordningene ble også sett på som et redskap for å bedre finansnæringens omdømme.

Bransjenormen «God skikk»

Sentralt i FinAuts arbeid er standardene som er beskrevet i God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling. Formålet med normen er å sikre at kundenes behov og interesser ivaretas på best mulig måte. Kundebehandlingen skal være basert på kundenes behov, og kunden skal få korrekt og fullstendig informasjon.

Medlemsbedrifter har ansvar for å avdekke og rapportere når autoriserte selgere eller rådgivere bryter God skikk. Disse vil bli behandlet i FinAuts styre, etter innstilling fra FinAuts disiplinærutvalg.

Autorisasjon

Det er kun ansatte i finansbedrifter tilsluttet FinAuts autorisasjonsordninger som kan få autorisasjon. Autorisasjon krever beståtte kunnskapsprøver basert på fagplanen innen fagområdet det søkes autorisasjon for. Rådgiveren må også bestå en etikkprøve og en praktisk prøve, ha relevant yrkespraksis og være vurdert som skikket av finansbedriften han eller hun er ansatt i. Innenfor fagområdene Sparing og Investering og Kreditt og Personforsikring kreves det i tillegg seks måneders yrkesrelevant praksis. FinAut påser at kompetansestandarden etterleves ved å føre tilsyn med medlemsbedriftene. Dette innebærer blant annet et årlig oppdateringskrav i etikk for alle autoriserte selgere og rådgivere.

FinAut legger til rette for overføring av bransjenormen til nye digitale løsninger innen finansbransjen og har åpnet for autorisasjon av robotrådgivere fra 2021.

Omfang

FinAut organiserer medlemsbedriftene til eierorganisasjonene. Siden 2020 har det også vært mulig for andre bedrifter å søke medlemskap. I 2021 hadde FinAut 147 medlemsbedrifter.

I 2019 ble det gjennomført mer enn 7500 eksamener. Siden FinAuts oppstart har det blitt delt ut flere enn 23 000 autorisasjoner.

Organisasjon

FinAut holder til i Oslo, og har ti ansatte. FinAut har fem fagråd som fungerer som operative organer i faglige spørsmål. Fagrådenes områder er henholdsvis

  1. Sparing og investering og Kreditt,
  2. Skadeforsikring,
  3. Personforsikring,
  4. Tverrgående fagråd og
  5. Forsikring næringsliv.

Fagrådene er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene og de utvikler og oppdaterer det faglige innholdet i de ulike autorisasjonsordningene.

FinAut har et disiplinærutvalg som forbereder og innstiller i saker som gjelder brudd på bransjenormen God skikk eller brudd på en medlemsbedrifts forpliktelser. FinAut har et klageorgan som behandler klager fra selgere eller rådgivere som har mistet sin autorisasjon eller blitt advart som følge av brudd på God skikk.

FinAuts styre består av ni medlemmer oppnevnt av eierorganisasjonene. To av medlemmene skal ikke være ansatt i medlemsbedriftene eller eierskapsorganisasjonene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg