Breområde på Spitsbergen, Svalbard, om lag 60 km nordøst for Longyearbyen. Selve breplatået er ca. 100 km2 i utstrekning, med utløpere ca. 320 km2.