Filopoimen, gresk feltherre og statsmann. Fra 208 valgt til strateg og dermed leder av det akhaiiske forbund i alt åtte ganger på 25 år. Han skaffet dette en ledende stilling på Peloponnes og undertvang Sparta. På et tog mot messenierne, som hadde løsrevet seg, ble han fanget og måtte tømme giftbegeret. Hans biografi er skrevet av Plutarkh.