Filip, sønnesønns sønn av hertug Filip 2. Som overhode for en rivaliserende gren av kongefamilien stod han i motsetning til Ludvig 16 og Marie-Antoinette. Han oppholdt seg lenge i London og gikk inn for fritt, konstitusjonelt styre. Bidrog med sin svære formue til å finansiere liberal propaganda ved innkallingen av generalstendene 1789. Han var selv valgt av adelen, men sluttet opp om tredjestanden og tok 1792 navnet Philippe Égalité (likhet). Samme år ble han medlem av konventet og stemte for kongens henrettelse. Kompromittert med Charles François Dumouriez og henrettet. Far til den senere kongen Ludvig Filip.