Filinto Elísio, pseudonym for den portugisiske prest og lyriker Manuel do Nascimento; den siste store representant for de litterære idealer som preget den nyklassisistiske bevegelsen som ofte kalles «Arcádia Lusitana». Av personlige grunner dannet han sin egen rivaliserende gruppe, den såkalte «Grupo da Ribeira das Naus». Han ble angitt til Inkvisisjonen og unnslapp så vidt til utlandet, og tilbrakte resten av livet i Paris. Han var sterkt opptatt av de klassiske dikterne, særlig Horats, og skrev også, i en alder av 82 år, sin egen Da arte poética portuguesa. Den lengsel, tristhet og ensomhet hans diktning formidler fra eksilet, kom til å påvirke den neste generasjons diktere – de portugisiske romantikerne.