Filemon og Baukis, etter gresk-romerske sagn et gammelt ektepar som levde i Frygia og som der gjestfritt tok imot Zevs og Hermes forkledd som mennesker. Til gjengjeld frelste gudene ekteparet fra en flom som rammet alle som hadde avvist gudene, og deres hytte ble forvandlet til et tempel, der de ble voktere. Til slutt bad de om å få dø samtidig, og ble begge forvandlet til trær – Filemon til en eik, Baukis til en lind. Dette forteller bl.a. Ovid i Metamorfosene, 8, 618 ff.