Tettbebyggelse i Gjerstad kommune, Aust-Agder, nordvest for Risør. Fiane ligger ved Fv. 418 (den tidligere E 18) og utgjør vestre og klart største del av tettstedet Eikeland. Verkstedindustri.