Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel Alba, spansk feltherre. Han nedstammet fra en fornem kastiljansk adelsslekt og var en fanatisk katolikk. Allerede i 16-årsalderen trådte han inn i spansk krigstjeneste, og tjente senere Karl 5 og Filip 2 som statsminister og general gjennom praktisk talt hele sitt liv. 1567–73 var han stattholder i Nederlandene og søkte ved grusom strenghet å undertrykke frihetsbevegelsen der. I løpet av de seks år hans stattholdertid varte, skal han ha latt 18 000 mennesker henrette i en egen «blodig domstol», og han ila en ti prosents skatt på omsetning. Men han oppnådde bare at opprøret utviklet seg til åpen frihetskrig 1572; han ble derfor kalt tilbake. I 1580 erobret han Portugal, men falt senere i unåde hos Filip 2.