Ferenc Münnich, ungarsk politiker, jurist. Var med på å stifte kommunistpartiet i Ungarn 1918. Da Béla Kuns styre ble styrtet, flyktet Münnich til Sovjetunionen. Deltok som general i den spanske borgerkrigen, deretter internert i Frankrike. Reiste til Sovjetunionen og var offiser i den røde armé under den annen verdenskrig. Vendte tilbake til Ungarn i 1945. Sjef for politiet i Budapest 1946–49, ambassadør i Helsinki, Sofia, Moskva, Beograd 1950–56. I okt.–nov. 1956 var han innenriksminister i Imre Nagys revolusjonære regjering, men gikk over til russisk side og ble minister i Kádárs regjering; statsminister 1958–61 og minister uten portefølje 1961–65.