Ferenc Kazinczy, ungarsk forfatter. I 1780 startet han det første ungarske tidsskriftet, Magyar Museum. Som ung student ble han en forkjemper for opplysningstidens ideer i sitt hjemland. Som følge av sin antiføydalistiske holdning ble han med i en sammensvergelse av «ungarske jakobiner», arrestert 1794, først dømt til døden, men ble benådet og satt fengslet i over seks år. Han var en betydelig litterær organisator, og gjorde også som oversetter en betydelig innsats. Blant hans verker er Erindring av min løpebane (1828) og Dagbok fra mitt fangenskap (først utgitt i bokform i 1931) de vesentligste.