Ferdinand de Braekeleer, flamsk maler, som i sine genrebilder søkte å gjenopplive den gamle flamske kunst, særlig den humoristiske siden, slik det for eksempel kommer til uttrykk i Gullbryllupet og Tiggermusikanten.