Ferdinand Strøm var norsk tannlege. Strøm var utdannet fra Statens Tannlegeinstitutt i 1927, og drev egen praksis 1929–1977. Ferdinand Strøm ble som ung tannlege i 1930-årene interessert i tennenes betydning ved identifikasjon av døde og bittspor som bevismiddel i straffesaker, og han bidro sterkt til å etablere rettsodontologi som eget fagområde i Norge. Han var knyttet til Norges Tannlegehøyskole/Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo som lærer i rettsodontologi, og han var rettsmedisinsk sakkyndig i odontologiske spørsmål.