Ferdinand Richthofen, tysk geograf som gjorde til sitt spesielle forskningsområde. I sitt store verk China (5 bd., 1877–1912) gav han en helt ny oppfatning av Asias oppbygning og kastet nytt lys over Kina. I 1875 ble han professor i Bonn, i 1883 i Leipzig, og i 1886 i Berlin.