Ferdinand 1, konge av Bulgaria, tilhørte huset Sachsen-Coburg-Gotha. Han ble 1887 av sobranjen (nasjonalforsamlingen) valgt til fyrste av Bulgaria. Proklamerte i 1908 Bulgarias uavhengighet fra Osmanriket (Tyrkia) og tok kongetittel (tsar). Under Balkankrigene 1912–13 oppnådde ikke Bulgaria å få Makedonia. Han gikk derfor sammen med sentralmaktene; etter nederlaget mot ententen 1918 abdiserte han til fordel for sønnen Boris og slo seg ned i Tyskland.