Ferdinand 1, konge 1367–83, sønn av Peter den grusomme og Inés de Castro. Førte kriger mot Castilla, som han gjorde krav på, og ødela Portugal økonomisk. Etter hans død ble landet kastet ut i en alvorlig krise, og et nytt kongedynasti ble opprettet av hans halvbror Johan 1.