Ferdinand-Marie Delvaux, sønn av L. Delvaux, særlig kjent som landskapsmaler, og oppholdt seg lenge i Italia.