Femtital, svensk kulturtidsskrift, utgitt av Bonniers forlag 1951–52, avløste tidsskriftet Utsikt. Det hadde ikke noe fastsatt program, men var et forum for ung svensk lyrikk og prosa. Av redaktører kan nevnes Clas Engström og Per Wästberg.