Feltprestkorpset

Feltprestkorpset (FPK) er en militær fellesinstitusjon underlagt forsvarsstaben. FPK skal lede og utføre prestetjeneste i Forsvaret i samsvar med Den norske kirkes orden. Tjenesten omfatter kirkelige handlinger, geistlig virksomhet, sjelesorg, etisk orientering m.m.

Sjefen for feltprestkorpset, feltprosten, har rang som brigader eller flaggkommandør og er forsvarssjefens rådgiver i religiøse og etiske spørsmål. I kirkelige anliggender står feltprosten under tilsyn av biskopen i Oslo.

Under feltprosten har de tre forsvarsgrenene og Heimevernet hver sin sjefsprest med grad av oberstløytnant/kommandørkaptein. Sjefspresten er generalinspektørens rådgiver for feltpresttjenesten og har tilsyn med prestetjenesten på vegne av Feltprosten. Under sjefspresten har alle større oppsatte avdelinger feltprester. Dette er prester som avtjener førstegangstjenesten i Forsvaret som feltprest.

Feltpresttjenesten kan føres tilbake til kong Sverres hirdpresteskap på slutten av 1100-tallet. Regulær feltpresttjeneste oppsto for rundt 200 år siden, under Napoleonskrigene. Den første norske feltprost, Johannes Storm Munch, ble utnevnt i 1808. Ordningen med uniformerte feltprester med korset som bransjemerke ble etablert i 1905. Ordningen fra 1905 varte til 1940. Et regulært norsk feltprestkorps ble reetablert i 1946. Den nåværende organisering av feltprestkorpset ble etablert i 1975.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg