Felix Schwarzenberg, østerriksk politiker og diplomat, brorsønn av K. Schwarzenberg; statsminister 1848–52, ansvarlig for den brutale nedkjempelsen av opprøret i Ungarn og andre frihetsbevegelser 1848–49. Gjeninnførte 1851 eneveldet.