Felix Nylund, finsk billedhugger, grafiker og maler; elev av Vilhelm Bissen i København. Hans skulpturer har en klassisk enkelhet og monumentalitet inspirert av egyptisk og arkaisk gresk stil.