Felix Austria, uttrykk fra en lengre latinsk sentens: Bella gerant alii, tu felix Austria nube! Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus; andre kan føre krig; heldige Østerrike, gift deg! Andre får makt fra Mars; Venus sørger for deg! Karakteristikk av habsburgernes planmessige giftermålspolitikk, som stadig økte deres makt. Forfatteren er ukjent.