Felix-prisen, tidligere navn på European Film Award.