Marcus Antonius, romersk stattholder i Judea og Samaria 52–60 e.Kr. Opprinnelig slave, frigitt av keiser Claudius' mor Antonia, gift med Drusilla, som var datterdatter av Antonius og Kleopatra. I Apg 23,23–24,27 omtales han som apostelen Paulus' dommer i Caesarea.