Felipe Pedrell, spansk komponist og musikkforsker. Lærer ved konservatoriet i Madrid. Regnet som en fremragende pedagog (hans elever omfattet bl.a. I. Albéniz, E. Granados og M. de Falla). Arbeidet for en fornyelse av spansk musikk på folkemusikkens grunn. Utgav verdifulle samlinger av spansk musikk og verker av eldre spanske komponister, bl.a. Vittoria.