Feldwebel, tysk underoffisersgrad, tilsvarer omtrent sersjant.