Feisal 1, konge 1921–33. Sønn av den senere kong Hussein av Hedsjas. Feisal var en av initiativtagerne til arabernes antityrkiske oppstand 1916; i mars 1920 ble han valgt til konge av Stor-Syria, men han ble avsatt i juli samme år av franskmennene. Med britisk støtte ble han 1921 valgt til den første konge av Irak.