Fedje er administrasjonssenter i Fedje kommune, Hordaland, på nordsiden av øya Fedje.