Federation of Fieldsports Associations of the European Union, samarbeidsorganisasjon for jegerorganisasjonene i de landene som er medlem av Europarådet. Opprinnelig stiftet 1977 for jegerforbundene i EU. FACE representerer interessene til jegerne i 31 land (2004).