Feddersen-Wierde, boplassområde fra de første århundrer e.Kr., ca. 10 km nordøst for Bremerhaven i Tyskland. Arkeologiske utgravninger startet i 1955. Bebyggelsen har bestått av langhus av tre. Størrelsen på husene har variert fra ca. 30 m til ca. 10 m lengde. Fjøs og beboelsesdel har vært under samme tak. I de største husene var det plass til ca. 32 kyr, i de minste bare til 2–4. De fleste familier har dessuten hatt et lagerhus. Det har vært dyrket havre, bygg, lin og bønner. Feddersen-Wierde var bosatt i de første 500 år e.Kr. Det bebodde området dekket ca. 4 ha.