Sogn og tidligere kommune i Vest-Agder. Sognet, som svarer til den tidligere kommunen, ligger på begge sider av den 13 km lange Fedafjorden, den nordøstlige, innerste armen av Listafjorden. Feda ble opprettet som kommune 1900 ved at Feda sogn ble skilt ut fra Kvinesdal. Kommunen ble slått sammen med Kvinesdal igjen 1963, 66 km2 og 576 innbyggere ved sammenslåingen mot 1090 innbyggere da den ble opprettet.