Fatjanovokulturen, sentralrussisk gren av de såkalte stridsøkskulturer fra overgangstiden mellom stein- og bronsealderen. Den er kjent fra en rekke funn i skogområdene ved Oka og det midtre Volga og har sitt navn etter en boplass og et gravfelt som ble oppdaget i 1870-årene ved Fatjanovo i distriktet Jaroslavl. Denne kulturens karakteristiske graver består av enmannsbegravelser under flat mark. De er oftest samlet i større gravfelt og er utstyrt med leirkar, strids- og arbeidsøkser og våpen av stein eller kobber og smykker av kobber. Fatjanovokulturen er antagelig utviklet under innflytelse fra samtidige kulturgrupper i steppeområdene og Kaukasus-landene, samtidig som den synes å ha hatt forbindelse med de nordiske stridsøkskulturene.