Faslefoss, foss i Begna ved utløpet av Strondafjorden, Nord-Aurdal kommune, Oppland; 37,5 m høy. Fallet er utbygd i Faslefoss kraftstasjon.