Fasil Abdulovitsj Iskander, abkhasisk forfatter som utgir sine verker på russisk. 1957–66 utgav han en rekke diktsamlinger. Hans første novellesamling Forbuden frukt kom 1966, og siden har han overveiende skrevet prosa. I sine verker skildrer han barnet og dets verden og satiriserer godmodig og med stor humor over sovjetisk hverdagsliv i Abkhasia, særlig over byråkratiseringen, til forsvar for den «lille mann». Internasjonalt kjent ble Iskander med novellesyklusen Sandro fra Tsjegem, først utgitt i en sensurert sovjet-utgave 1973, i fullstendig versjon i USA 1979 og i Russland 1989.