Fartein, mannsnavn, norrønt Farþegn, av far, 'skip, farkost', og þegn, 'mann', helst 'fri mann i tjeneste hos en høvding'. Navnet har samme betydning som Farmann, 'en som ferdes på sjøen'. Variant: Faltin.