Fanikang, landskapsvernområde, Game Reserve, våtmarksområde, Sør-Sudan; 480 km2.