Fallfossen, 26 m høy foss i Sundsfjordelva, Gildeskål kommune. Utnyttet i Sjøfossen kraftstasjon (3,6 MW i maskininstallasjon og 20,6 GWh i midlere årsproduksjon).