Falkordenen, islandsk orden innstiftet 1921 av Christian 10. Islands overgang til republikk medførte visse endringer, og nye statutter ble utferdiget 1944. Ordenen kan tildeles islendinger og utlendinger, menn og kvinner. Falkordenen hadde opprinnelig bare tre klasser: storkorsridder, storridder og ridder. 1925 fikk Falkordenen nok en klasse, storridder med stjerne, som tilsvarer kommandør med stjerne eller kommandør av 1. klasse. Til ordenens insignier hører en storkorskjede, men den bæres utelukkende av ordenens stormester, dvs. republikkens president. Fra den kjente historiker og politiker Jón Sigurdsson har Falkordenen lånt sitt valgspråk: Aldrei að víkja.