Falémé, elv som renner fra Nord-Guinea og nord-nordøstover til Mali. Deretter dreier elven nordvestover og danner grensen Mali-Senegal. Falémé renner ut i Sénégalelven.