Fagernes, tettbebyggelse i Tromsø kommune, Troms, på østsiden av Ramfjorden, der Fv. 91 over Breivikeidet tar av fra E 8, 25 km sørøst for bysenteret; 558 innbyggere (2018) inkludert Ramfjordmoen ved Fv. 91 like nordøst for tettbebyggelsen.