Fagerholt, utskipningssted for granitt i Halden kommune, Østfold, innerst i Ystehedekilen, som er en arm av Iddefjorden. Granittbrudd i omegnen. Monolitten i Vigelandsanlegget i Oslo kommer herfra. En del eksport.